Nyelvvizsga típusok:

 1. LanguageCert
 2. Euro Exam
 3. DEXAM nyelvvizsga
 4. Cambridge nyelvvizsga
 5. ELTE Origó nyelvvizsga
 6. IELTS nyelvvizsga

 

LanguageCert

A Közös Európai Referenciakeret 6 szintjére kidolgozott vizsga. Számos előnyt nyújt felvételihez, diplomához, hazai és külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz. Felépítésében az egyszerűségre törekszik, és az általános, kommunikatív angol nyelvtudást méri hétköznapi, életszerű feladatokkal. A vizsgázók a nemzetközi bizonyítvány mellett államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kapnak a sikeresen letett írásbeli és szóbeli részvizsgákért is. 

A nyelvvizsga előnyei:

 • nemzetközileg is elismert egynyelvű nyelvvizsga
 • a gyakorlati, kommunikatív nyelvtudásra helyezi a hangsúlyt
 • a feladatok hétköznapiak, életszerűek
 • a vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett 
 • a szóbeli vizsgán tanár-diák párbeszéde zajlanak, nincs helyben végzett értékelés 

A vizsgáról további információk ( vizsgahelyek, vizsgaszervezés ) a www.languagecert.hu oldalon olvashatók.

 

EUROEXAM

Az EUROEXAM nyelvvizsgarendszert az International House fejlesztette ki. Egy- és kétnyelvű változata van, amelyek közül választani lehet. A világ minden táján érvényes, államilag elismert bizonyítványt ad. Alapfokú, középfokú és felsőfokú vizsga is tehető.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk ( vizsgahelyek, vizsgaszervezés ) a www.euroexam.org oldalon olvashatók.

Kinek ajánljuk?

Azon tanulóknak, akik erősek a kommunikációban. Kétnyelvű vizsga esetén - fordításban és közvetítésben jeleskednek.

 

DEXAM nyelvvizsga

A Debreceni Egyetemen kifejlesztett egynyelvű angol nyelvvizsga, mely a kommunikatív célok megvalósításához szükséges általános nyelvtudást méri alap (B1)-, közép (B2)- és felsőfokon (C1), a vizsgázók érdeklődésének megfelelő témakörökben (humánmodul vagy reálmodul) méri.

A humánmodul leginkább a művészet, zene, irodalom, történelemmel kapcsolatos témakörökre épül, míg a reálmodul a természettel, állatvilággal, számítástechnikával, felfedezésekkel kapcsolatos területeket érinti.
A szóbeli vizsga sajátossága, hogy a vizsgázók már a vizsgára való jelentkezéskor megjelölhetik, hogy kivel szeretnének vizsgázni.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.dexam.hu oldalon olvashatók.

Kinek ajánljuk?

Azon tanulóknak, akik kommunikációs készségüket szeretnék előtérbe helyezni, valamint az adott modul (humán vagy reál) aktív szókincsével rendelkezik.

 

Cambridge nyelvvizsga

A Cambridge Assessment English egynyelvű angol vizsgák valódi nyelvtudást mérnek és sokkal többet nyújtanak, mint pusztán egy nyelvvizsga-bizonyítványt: a vizsgákra való felkészülés segít vizsgázóinknak lépésről-lépésre tanulni és fejleszteni beszéd- és íráskészségüket valamint írott és hallott szövegértésüket. A folyamat nem csak a nyelvtanulásról szól, hanem az angol nyelv valódi életben történő használatához szükséges magabiztosság megszerzéséről – illetve ennek bizonyításáról.  

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.britishcouncil.org oldalon olvashatók.

Kinek ajánljuk?

Azoknak ajánljuk ezt a nyelvvizsgát, ha angol nyelv használatát elváró munkahelyre készül, vagy angol nyelvterületen szeretne élni, esetleg angol nyelvű egyetemi alapozó felkészítő kurzusra szeretne jelentkezni. 

 

ELTE Origó nyelvvizsga

Az Origó Nyelvvizsga Magyarországon kifejlesztett, általános nyelvi tudást mérő, kétnyelvű nyelvvizsga. A kétnyelvű nyelvvizsgarendszer keretében jelenleg angol, beás (cigány), cseh, dán, eszperantó, finn, francia, horvát, japán, kínai,  lovári (cigány), német, olasz, orosz, román, spanyol, svéd, szerb, szlovák, szlovén, újgörög élő idegen nyelvekből, valamint latin és ógörög nyelvből lehet államilag elismert nyelvvizsgát tenni.

Pontozás: A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.

A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.onyc.hu oldalon olvashatóak.

Kinek ajánljuk?

Aki szeretne államilag elismert kétnyelvű nyelvvizsgát szerezni, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő.

 

IELTS

International English Language Testing System (IELTS) egy a külföldi egyetemeken elfogadott nemezetközi nyelvvizsga bizonyítvány.

A legtöbb magyarországi nyelvvizsgaához hasonlóan az IELTS vizsga is két részből áll (szóbeli nyelvvizsga és írásbeli nyelvvizsga). Ez a nyelvvizsga egy 0-9 pontos skálán méri az angol nyelvtudást.

Pontozás: B1: 4.5-5.0, B2: 5.5-6.5, C1: 7.0-8.0, C2: 8.5-9.0

A vizsgáról további információk (vizsgahelyek, vizsgaszervezés) a www.britishcouncil.org oldalon olvashatók.

Nyelviskolánk IELTS vizsgafelkészítést is vállal.

Kinek ajánljuk?

Azoknak ajánljuk akik külföldön szeretnének letelepedni vagy külföldön hosszabb ideig cégeknél/nagy vállalatoknál dolgozni vagy egyetemen tanulni.